رویه ارسال کالا در یدک رسان چگونه است؟

-یدک رسان در شهر تهران اقدام به تحویل فوری سفارشات مینماید.
سفارشاتی که قبل از ساعت 12 ظهر ثبت گردد در همان روز و سفارشات بعد از ساعت 12 در روز کاری بعد ارسال خواهند شد.

– سفارشات مربوط به شهرستان نیز چنانچه قبل از ساعت 12 ظهر ثبت گردند در همان روز تحویل شرکت باربری یا پست پیشتاز خواهند شد و سفارشات بعد از ساعت 12 ظهر در روز کاری بعد ارسال می گردد. (هزینه سفارشات شهرستان ها قبل از ارسال تسویه می شود)

– درصورت ارسال لوازم یدکی با پست پیشتاز تحویل کالا در آدرس ثبت شده انجام خواهد شد و درصورت ارسال با شرکت باربری اطلاعات شرکت مربوطه در شهرستان مقصد از طریق پیامک و تلفنی به خریدار اعلام خواهد شد.

-در صورت سفارش بیش از تعداد یک کالا میتوانید از فرصت چند دقیقه ای در هنگام تحویل کالا برای شمارش در حضور مأمور تحویل استفاده نمایید.